CURRICULUM

MALSTAF °1940

Atelier De Linde 62

8310 St. Kruis - Brugge

tel.: 050 35 62 61


[Nederlands]

1957 : Hoger Instituut St. Lucas Gent

1960 : Hogeschool voor Pedagogie

1962: Academie Roeselare - levend model

van 1962 - 2000 : leraar beeldende vorming aan Brugse athenea.


Malstafs werk is expressief - lyrisch - emotioneel. Hij zet sterke, eenzame figuren, op zoek - op weg, in forse, zwierige lijnen, tegen een dreigende achtergrond.

Stillevens en figuren in interieurs en landschappen verwijzen naar verstilling in zijn werk.


Sedert 1978 tot heden: diverse individuele en groepstentoonstellingen in Brugge, Blankenberge, Wenduine, De Haan, Leuven, Ieper, Veurne, Rösrath (Dtsl.), Villers-la-Ville.

Recent werk te zien in "Ter Beurze", Vlamingstraat 35 Brugge in het kader van Bruges Art Route 2007-2008 (zie map - folder).

Van 1 - 31 maart 2008: individuele tentoonstelling in gallerij "Alter Ego", Vlamingstraat 88 Brugge.[English]

1957 : Arts Institute St. Lucas Gent

1960 : Teacher training college

1962: Academy Roeselare - living model

from 1962 - 2000 : arts teacher in secondary schools.


Malstaf's work is lyrical, emotional. He puts down strong, lonely, searching figures, in strong, flamboyant lines, against a threatening background

Still lives and figures in interiors and landscapes point to a new quietude in his work.


From 1978 to the present: diverse individual and group exhibitions in Brugge, Blankenberge, Wenduine, De Haan, Leuven, Ieper, Veurne, Rösrath (Dtsl.), Villers-la-Ville.

Recent work in "Ter Beurze", Vlamingstraat 35 Brugge within the framework of Bruges Art Route 2007-2008 (see map - leaflet).

From 1 - 31 March 2008: individual exhibition in gallery "Alter Ego", Vlamingstraat 88 Brugge.